Reklamationer

Ibland kan det hända att en produkt går sönder. Vi hjälper er att lösa er reklamation här.

OBS! Har du ångrat dig och vill returnera en vara gör du det här.

Vi kan hjälpa er med både nya och äldre produkter. Vi ser om skadan omfattas av garantin och går därefter vidare. I det fall skadan ej omfattas av garanti kan vi erbjuda reservdelar till självkostnadspris.

Vi behöver alltid följande information vid en reklamation

  • Vilken är produkten?
  • Vad är felet?
  • Hur gammal är produkten?
  • Har ni ordernummer eller fakturanummer som tillhör denna reklamation?
  • Har ni köpt produkten genom oss?
  • Bifoga alltid bild alternativt video som visar vad felet är och gärna vad delen heter som är trasig.

Transportskada ska detta alltid först och främst anmälas på plats hos ombudet. Därefter kan vi hjälpa er att skicka en ny produkt.

Anmäl en reklamation