Köpvillkor hos ladida.se

Vem får handla av Ladida.se? För att använda Internetbutiken Ladida.se ska du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Allmänna säkerhetsinstruktioner babysitters och babygym

Genom att acceptera köpvillkoren har du samtidigt bekräftat att du tagit del av våra säkerhetsupplysningar.

Våra babysitters är avsedda för barn i åldrarna 0-6 månader eller upp till föreskriven vikt.

 1. Lämna aldrig barnet i babysittern utan uppsikt.
 2. Använd alltid babysitterns säkerhetssele.
 3. Använd aldrig babysittern till ett barn som kan sitta upprätt utan hjälp (Vid 7-8 månaders ålder kommer ditt barn att lära sig sitta rakt utan stöd och att vrida på kroppen. Vid detta laget kan ditt barn kanske komma upp till sittande från magläge genom att trycka ifrån med armarna. Vid åtta månaders ålder kan han eller hon förmodligen sitta bra utan stöd).
 4. Placera aldrig ett barn över föreskriven vikt i babysittern.

Fallrisker

 1. Barnets egna rörelser sätter babysittern i gungning vilket innebär att den kan glida. Placera därför aldrig babysittern nära bänkkanter, bord, trappor eller på andra upphöjda ytor.
 2. Placera alltid babysittern på golvet.
 3. Använd aldrig babysitterns aktivitetsbåge som bärhandtag.
 4. Babysittern är inte avsedd att användas vid bil- eller flygresor.

Våra babygym är avsedda för barn i åldrarna 0-12 månader.
Lämna aldrig barnet utan uppsikt. För att undvika onödiga olycksrisker, plocka bort bågarna när ditt barn når en ålder av 7-8 månader. Det kommer då att lära sig sitta rakt utan stöd och att vrida på kroppen. Vid detta lag kan ditt barn kanske komma upp till sittande från magläge genom att trycka ifrån med armarna. Vid 8 månaders ålder kan han eller hon förmodligen sitta bra utan stöd.
Använd endast babygymmet på underlag i marknivå så som golv, gräs eller motsvarande. Kan även användas i sängen, men under nära uppsikt då barnet kan komma i rullning.

Utförliga villkor

 1. Köp: Vid beställning träffas avtal om köp först när IREKO Eksjö AB via “Ladida.se” bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. IREKO Eksjö AB via Ladida.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år.
 2. Pris: I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som IREKO Eksjö AB via Ladida.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
 3. Frakt: Frakt tillkommer och anges vid beställning.
 4. Betalningsvillkor: Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. 4.1 Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. 4.3 Swish (Betala i förskott via Swish till nummer: 123 258 7293 betalningsmottagare IREKO Eksjö AB), 4.4 Faktura.
 5. Leveranser: Varor som finns i lager skickas normalt inom en (1)- tre (3) arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden
 6. Leveransförseningar: Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.
 7. Transportrisken: Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.
 8. Skadat gods: När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. Skriv till då till order@ladida.se
 9. Ångerrätt och öppet köp: Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten.
 10. Garanti och reklamationsrätt: IREKO Eksjö AB lämnar ett års garanti på alla produkter. Kunden har enligt Svensk lag rätt till två års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Eventuella reklamationer kan endast göras om produkten har ett uppenbart tillverkningsfel. Garanti och reklamationsrätt gäller inte om produkten slutar att fungera på grund av bristande funktion genom plötslig och oförutsedd yttre händelse.  Reklamationsrätten gäller inte vid fel som beror på slitage, felaktigt användande eller motsvarande.  Om du vill reklamera en felaktig produkt skall du göra det här eller kontakta oss via e-post. Spara alltid emballage, originalkartong och faktura eller betalningsbekräftelsen vilken gäller som garantibevis.
 11. Återbetalningar: Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 7 vardagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.
 12. Sekretess, säkerhet & personuppgifter: I samband med din beställning godkänner du att IREKO Eksjö AB lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. IREKO Eksjö AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick marknadsföring och nyhetsbrev
 13. Reservationer: Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.
 14. Ansvar: IREKO Eksjö AB tar inget ansvar för fel användning eller skador som eventuellt uppstår av köpta varor.
 15. Force Majeur: I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
 16. Kontakt & Kundtjänst: Kontaktuppgifter till oss finner ni här